بیتا مشایخی

بیتا مشایخی،

دانشیار
دانشکده مدیریت
حسابداری و حسابرسی
شماره تماس : 02161117787
Scopus
 • 96 ارجاعات
 • 4 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۰/۰۷/۲۳
Google Scholar
 • 767 ارجاعات
 • 9 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۰/۰۷/۲۳

پروفایل

 • عضو کمیته علمی همایش ملی حسابرسی و نظارت مالی ایران 1395←1395
 • مدیر گروه حسابداری 1395←1397
 • عضو کمیته علمی چهاردهمین همایش ملی حسابداری ایران 1394←1395
 • عضو کمیته علمی سیزدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت 1394←1394
 • عضو کمیته علمی کنفرانس سالیانه مدیریت استراتژیک 1393 1393←1393
 • عضو کمیته علمی دوازدهمین همایش ملی حسابداری 1393←1393
 • سرپرست مرکز آموزشهای کاربردی دانشکده مدیریت دانشگاه تهران 1392←1395

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

Ph.D ، دانشگاه تهران ، حسابداری

1378 ← 1383

M.S ، دانشگاه شهید بهشتی ، حسابداری

1375 ← 1377

کارشناسی ، دانشگاه صنعت نفت ، حسابداری

1371 ← 1375

فعالیت های علمی