مریم رضائیان

مریم رضائیان

مرتبه علمی : استادیار
دانشکدگان علوم / دانشکده زیست شناسی
زیست شناسی
Scopus
  • 523 ارجاعات
  • 9 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۲/۱۱/۲۵
Google Scholar
  • 694 ارجاعات
  • 11 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۲/۱۱/۲۵

پروفایل

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی