مجید سعیدی

مجید سعیدی

مرتبه علمی : دانشیار
 • عضو شورای آموزشی دانشکده شیمی
 • استاد راهنمای دانشجویان کارشناسی شیمی ورودی سال 1397
 • استاد راهنمای دانشجویان کارشناسی شیمی ورودی سال 1398
 • دبیر کارگروه همکاری های علمی به منظور توسعه دانش فنی کاتالیست دانشگاه تهران
 • استاد راهنمای دانشجویان کارشناسی شیمی ورودی سال 1399
دانشکدگان علوم / دانشکده شیمی
شیمی کاربردی
شماره تماس : 61112578
فایل رزومه :   دانلود
Scopus
 • 2246 ارجاعات
 • 26 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۲/۰۶/۲۹
Google Scholar
 • 2840 ارجاعات
 • 30 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۲/۰۶/۲۹

پروفایل

 • عضو شورای راهبری سلامت، ایمنی و محیط زیست 1400←1402
 • استاد راهنمای دانشجویان کارشناسی شیمی ورودی سال 1399 1399←…
 • دبیر کارگروه همکاری های علمی به منظور توسعه دانش فنی کاتالیست دانشگاه تهران 1399←…
 • استاد راهنمای دانشجویان کارشناسی شیمی ورودی سال 1398 1398←…

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

Ph.D ، دانشگاه شیراز- دانشگاه EPFL سوئیس ، مهندسی شیمی

1390 ← 1394

M.S ، دانشگاه تهران ، مهندسی شیمی-طراحی فرآیندها

1388 ← 1390

کارشناسی ، دانشگاه صنعت نفت ، مهندسی شیمی-ایمنی و بازرسی فنی

1383 ← 1387

کلمات کلیدی