مجتبی طحانی

مجتبی طحانی

مرتبه علمی : استاد
 • سرپرست آزمایشگاه تحقیقاتی ایرودینامیک
 • مدیر آزمایشگاه ایرودینامیک عددی
 • کمیته راهبردی مشارکت های پژوهشی دانشگاه تهران و آب و فاضلاب
 • مشاور و عضو کمیته فنی
 • نماینده هیات اجرایی جذب جهت شرکت در کارگروه صلاحیت علمی بخش تخصصی هوافضا دانشکده علوم و فنون نوین
 • سرپرست آزمایشگاه آیرودینامیک تجربی
دانشکدگان علوم و فناوری های میان رشته ای
هوا و فضا
شماره تماس : 86093011
فایل رزومه :   دانلود
Scopus
 • 1371 ارجاعات
 • 21 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۲/۰۶/۲۹
Google Scholar
 • 2078 ارجاعات
 • 25 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۲/۰۱/۱۴

پروفایل

 • سرپرست آزمایشگاه آیرودینامیک تجربی 1401←…
 • نماینده هیات اجرایی جذب جهت شرکت در کارگروه صلاحیت علمی بخش تخصصی هوافضا دانشکده علوم و فنون نوین 1400←…
 • مدیر کمیته ارتباط با صنعت و گسترش پژوهش‌های کاربردی 1399←1401
 • نائب رئیس و عضو هیات مدیره انجمن علمی مدیریت مصرف انرژی 1398←1401
 • مشاور و عضو کمیته فنی 1398←…
 • دبیر کمیته فنی متناظر توربین های گاز ISO/TC192 1398←1401
 • مرکز رشد پژوهشگاه نیرو 1397←1398
 • کمیته راهبردی مشارکت های پژوهشی دانشگاه تهران و آب و فاضلاب 1397←…
 • مدیر آزمایشگاه ایرودینامیک عددی 1394←…
 • نماینده گروه هوافضا در دفتر ارتباط با صنعت دانشکده علوم و فنون نوین 1393←1394
 • دبیر کمیته فنی متناظر هوافضای سازمان ملی استاندارد ایران ISO/TC20:Aircrafts and Space Vehicle 1393←1396
 • مدیر تخصصی محور آیرودینامیک سیزدهمین کنفرانس هوافضای ایران 1392←1392
 • معاون گروه هوافضا 1392←1393
 • مدیر دبیرخانه سیزدهمین کنفرانس انجمن هوافضای ایران 1392←1392
 • مسئول راه اندازی و سرپرست آزمایشگاه تحقیقاتی ایرودینامیک عددی 1392←1394
 • سرپرست آزمایشگاه تحقیقاتی ایرودینامیک 1391←…

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

Ph.D ، دانشگاه علم و صنعت ایران ، مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی

1387 ← 1391

M.S ، دانشگاه علم و صنعت ایران ، مهندسی مکانیک- تبدیل انرژی

1385 ← 1387

کارشناسی ، دانشگاه سمنان ، مهندسی مکانیک- حرارت و سیالات

1381 ← 1385

کلمات کلیدی