مرتضی خشه چی

مرتضی خشه چی،

استادیار
پردیس ابوریحان / گروه فنی کشاورزی / پردیس ابوریحان
گروه فنی کشاورزی
شماره تماس : 02136040614
Scopus
  • 151 ارجاعات
  • 7 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۰/۰۶/۱۰

پروفایل

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

دکتری تخصصی ، ملبورن استرالیا ، مهندسی مکانیک

1387 ← 1391

فعالیت های علمی