محمدحامد صمیمی

محمدحامد صمیمی

مرتبه علمی : استادیار
دانشکدگان فنی / دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر
قدرت
شماره تماس : 88011247
اتاق : ساختمان فشارقوی، 33
Scopus
  • 850 ارجاعات
  • 15 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۲/۰۶/۲۹
Google Scholar
  • 1079 ارجاعات
  • 16 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۲/۰۳/۱۲

پروفایل

سرپرست آزمایشگاه مبانی ماشین‌های الکتریکی و الکترومغناطیس

تدوین نظام‌نامه بهره‌برداری، نگهداری و تست و راه‌اندازی ترانسفورماتورهای قدرت

مشارکت در تدوین بروشور فنی 812 سیگره

مشارکت در استاندارد ملی بوشینگ‌های عایقی برای ولتاژهای متناوب بالای 1000 ولت

تالیف کتاب «پایش برخط ترانسفورماتور قدرت»

  • کارشناس خبره پارک علم و فناوری دانشگاه تهران 1399←1400

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

P.H.D ، دانشگاه تهران ، مهندسی برق - قدرت

1392 ← 1395

M.S ، دانشگاه تهران ، مهندسی برق - قدرت - سیستم‌ها فشارقوی الکتریکی

1390 ← 1392

کارشناسی ، دانشگاه تهران ، مهندسی برق قدرت

1386 ← 1390

کلمات کلیدی