مرضیه عالی

مرضیه عالی،

استادیار
  • مدیر پژوهش‌های کاربردی و ارتباط با صنعت
دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی
مبانی‌ فلسفی و ‌اجتماعی‌ آموزش پرورش
شماره تماس : 02161117482
اتاق : -
فایل رزومه :   دانلود
Google Scholar
  • 2 ارجاعات
  • 1 h-Index
تا تاریخ : ۱۳۹۹/۰۶/۲۵

پروفایل

  • مدیر پژوهش‌های کاربردی و ارتباط با صنعت 1398←…
  • مدیر داخلی مجله فلسفه و تاریخ تعلیم و تربیت 1396←1397

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

کارشناسی ارشد ، تربیت مدرس تهران ، تاریخ و فلسفه تعلیم و تربیت

1379 ← 1382

فعالیت های علمی