مرضیه عالی

مرضیه عالی،

استادیار
دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی
مبانی‌ فلسفی و ‌اجتماعی‌ آموزش پرورش
شماره تماس : 02161117482
اتاق : -
فایل رزومه :   دانلود

پروفایل

  • ، مدیر داخلی مجله فلسفه و تاریخ تعلیم و تربیت 1396←1397

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

فعالیت های علمی