جلیل اقا راشدمحصل

جلیل اقا راشدمحصل،(بازنشسته)

استاد
  • سرپرست آزمایشگاه مایکروویو-دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر
پردیس دانشکده های فنی / دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر
مخابرات | الکترونیک
شماره تماس : +982182084208
اتاق : 2-705
Scopus
  • 1208 ارجاعات
  • 19 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۰/۰۳/۱۱
Google Scholar
  • 1796 ارجاعات
  • 23 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۰/۰۳/۱۹

پروفایل

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

دکتری ، دانشگاه میشیگان - اناربور ، مهندسی برق

1357 ← 1361

کارشناسی ارشد پیوسته ، تهران ، مهندسی برق (الکترونیک)

1349 ← 1354

فعالیت های علمی