غلامرضا هروی

غلامرضا هروی،

استاد
  • عضو کمیسیون تخصصی فنی هیات ممیزه
  • مدیر گروه سازه، زلزله و مدیریت ساخت، دانشکده مهندسی عمران
  • رییس دانشکده مهندسی عمران
دانشکدگان فنی / دانشکده مهندسی عمران
شماره تماس : 021-61112852
Scopus
  • 1043 ارجاعات
  • 19 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۲/۰۱/۲۶
Google Scholar
  • 1629 ارجاعات
  • 22 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۲/۰۲/۲۵

پروفایل

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

Post doc ، دانشگاه کنکوردیا ، مهندسی و مدیریت ساخت

1385 ← 1386

Ph.D ، دانشگاه تهران ، مهندسی عمران

1372 ← 1380

M.S ، دانشگاه تهران ، مهندسی سازه

1369 ← 1371

کارشناسی ، دانشگاه صنعتی شریف ، مهندسی عمران

1363 ← 1368

کلمات کلیدی