حشمت اله امینیان

حشمت اله امینیان،

دانشیار
پردیس ابوریحان
گروه حشره شناسی و بیماری های گیاهی
شماره تماس : 02136040909
اتاق : -
  • 172 ارجاعات
  • 7 h-Index

پروفایل

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

Ph.D ، دانشگاه تهران ، بیماری شناسی گیاهی

1379 ← 1382

M.Sc ، دانشگاه تهران ، بیماری شناسی گیاهی

1363 ← 1366

کارشناسی ، دانشگاه تهران ، گیاه پزشکی

1356 ← 1363

فعالیت های علمی