حمید توانایی منش

حمید توانایی منش،

استادیار
دانشکده دامپزشکی
گروه بیماری های داخلی
Scopus
  • 27 ارجاعات
  • 3 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۰/۰۴/۲۴

پروفایل

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

فعالیت های علمی