هادی تابش

هادی تابش،

استادیار
  • عضو شورای علمی و مدیر گروه مهندسی اندام مصنوعی
  • دبیر کمیته راهبردی فناوری‌های پزشکی
  • مسئول راه اندازی و سرپرست آزمایشگاه مهندسی شیمی - زیست پزشکی
دانشکده علوم و فنون نوین
مهندسی علوم زیستی | بیوتکنولوژی
شماره تماس : -
اتاق : -
Scopus
  • 183 ارجاعات
  • 5 h-Index
تا تاریخ : ۱۳۹۹/۰۷/۲۴

پروفایل

  • مدیر علمی سمپوزیوم دوجانبه دانشگاه تهران ( ایران) و دانشگاه آمستردام (هلند) در زمینه پزشکی ترمیمی - استراتژی‌های بازسازی استخوان 1393←1393
  • مسئول راه اندازی و سرپرست آزمایشگاه مهندسی شیمی - زیست پزشکی 1392←…
  • دبیر کمیته راهبردی فناوری‌های پزشکی 1392←…
  • عضو شورای علمی و مدیر گروه مهندسی اندام مصنوعی 1392←…

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

دکتری ، دانشگاه صنعتی آخن ، مهندسی پزشکی

… ←

فعالیت های علمی