هادی امیری

هادی امیری،

استادیار
  • ، معاونت پژوهشی دانشکده علوم مهندسی
پردیس دانشکده های فنی / دانشکده علوم مهندسی
شماره تماس : 02161112244
اتاق : -
Scopus
  • 53 ارجاعات
  • 4 h-Index
تا تاریخ : ۱۳۹۸/۱۲/۲۵
Google Scholar
  • 92 ارجاعات
  • 6 h-Index
تا تاریخ : ۱۳۹۸/۱۲/۲۴

پروفایل

  • ، عضو شورای پژوهشی دانشکده علوم مهندسی 1396←1398
  • ، معاونت پژوهشی دانشکده علوم مهندسی 1396←1399
  • ، سرپرست آزمایشگاه فیزیک دو 1393←1395

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

فعالیت های علمی