رقیه قاسم پور

رقیه قاسم پور،

دانشیار
 • مسئول آزمایشگاه تحقیقاتی
 • مدیر کمیته فرهنگ و اخلاق حرفه ای
دانشکده علوم و فنون نوین
انرژی های نو و محیط زیست
شماره تماس : 86093072
اتاق : 319
Scopus
 • 1171 ارجاعات
 • 21 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۱/۰۲/۹
Google Scholar
 • 2611 ارجاعات
 • 29 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۱/۰۲/۲۵

پروفایل

  • مسئول آزمایشگاه تحقیقاتی انتقال حرارت و نانوسیال 1393-حال حاضر
  • عضو کمیته  تدوین چهار استاندارد ملی در حوزه نانوالکترونیک 1396-1397
  • مسئول کمیته نانوفناوری در معدن 1395-1397
  • مسئول کمیته ترویج صنعتی نانوفناوری در انرژی های نو و تجدید پذیر در ستاد نانوفناو
  • دستاوردهای پژوهشی در همایش دهمین سال تاسیس دانشکده 1400←1400
  • تدوین استاندارد ملی " فناوری نانو-واژه نامه 9-سیستم ها و محصولات الکترونیکی نانوپدید" 1396←1396
  • مسئول آزمایشگاه تحقیقاتی 1393←…
  • مسئول گروه داوری تخصصی نانوفناوری در پانزدهمین جشنواره جوان خوارزمی 1392←1392

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

Ph.D ، دانشگاه صنعتی شریف ، نانوفناوری

1384 ← 1389

M.S ، دانشگاه الزهرا(س) ، فیزیک حالت جامد

1378 ← 1381

کارشناسی ، دانشگاه صنعتی شریف ، فیزیک کاربردی

1368 ← 1372

فعالیت های علمی