فرزاد آیت اله زاده شیرازی

فرزاد آیت اله زاده شیرازی،

استادیار
دانشکدگان دانشکده های فنی / دانشکده مهندسی مکانیک
شماره تماس : 02161114016
اتاق : 312
Scopus
  • 485 ارجاعات
  • 11 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۱/۱۲/۱۰
Google Scholar
  • 694 ارجاعات
  • 13 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۱/۱۲/۸

پروفایل

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

M.S ، دانشگاه تهران ، مهندسی مکانیک-طراحی کاربردی

… ← 1386

Ph.D ، دانشگاه هیوستون ، مهندسی مکانیک-طراحی کاربردی

… ← 1390

کارشناسی ، دانشگاه تهران ، مهندسی مکانیک-جامدات

1380 ← 1384

کلمات کلیدی