فرشید نجفی

فرشید نجفی،

استادیار
  • مدیر گرایش دینامیک، کنترل و ارتعاشات
پردیس دانشکده های فنی / دانشکده مهندسی مکانیک
شماره تماس : -
اتاق : -
Scopus
  • 105 ارجاعات
  • 4 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۰/۰۱/۱۲

پروفایل

  • مدیر گرایش دینامیک، کنترل و ارتعاشات 1398←1400
  • مسئول راه اندازی و سرپرست آزمایشگاه تحقیقاتی رباتیک زیستی 1396←1398
  • عضویت در شورای آموزشی دانشکده مهندسی مکانیک 1391←1394
  • سرپرستی مرکز کامپیوتر مکانیک 1391←1395

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

دکتری ، دانشگاه مانیتوبا ، دکتری مهندسی مکانیک/رباتیک

1382 ← 1388

کارشناسی ارشد ، دانشگاه مانیتوبا ، کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک/رباتیک

1380 ← 1382

فعالیت های علمی