محسن فلاحتی عنبران

محسن فلاحتی عنبران،

استادیار
پردیس علوم / دانشکده زیست شناسی
شماره تماس : -
اتاق : -
Scopus
  • 315 ارجاعات
  • 10 h-Index
تا تاریخ : ۱۳۹۹/۰۹/۹
Google Scholar
  • 353 ارجاعات
  • 7 h-Index
تا تاریخ : ۱۳۹۹/۰۸/۲۵

پروفایل

  • عضو شورای آموزشی دانشکده زیست شناسی 1395←1397

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

دکتری تخصصی ، دانشگاه علوم و تکنولوژی نروژ ، زیست شناسی

1386 ← 1390

کارشناسی ارشد ، دانشگاه گیلان ، مهندسی کشاورزی: اصلاح نباتات

1379 ← 1381

کارشناسی ، دانشگاه محقق اردبیلی ، مهندسی کشاوری:زراعت و اصلاح نباتات

1375 ← 1378

فعالیت های علمی