محسن فلاحتی عنبران

محسن فلاحتی عنبران،

استادیار
پردیس علوم / دانشکده زیست شناسی
Scopus
  • 393 ارجاعات
  • 11 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۱/۰۲/۹
Google Scholar
  • 449 ارجاعات
  • 10 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۱/۰۳/۲۵

پروفایل

  • عضو شورای آموزشی دانشکده زیست شناسی 1395←1397

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

P.H.D ، دانشگاه علوم و تکنولوژی نروژ ، زیست شناسی

1386 ← 1390

M.S ، دانشگاه گیلان ، مهندسی کشاورزی: اصلاح نباتات

1379 ← 1381

کارشناسی ، دانشگاه محقق اردبیلی ، مهندسی کشاوری:زراعت و اصلاح نباتات

1375 ← 1378

فعالیت های علمی