فواد ایزدی

فواد ایزدی،

دانشیار
دانشکده مطالعات جهان
Scopus
  • 102 ارجاعات
  • 4 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۱/۰۹/۱۰
Google Scholar
  • 340 ارجاعات
  • 4 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۱/۰۹/۱۵

پروفایل

  • عضو حقیقی شورای اندیشه ورزان شبکه جام جم 1398←1399
  • عضو شورای تخصصی علوم انسانی انتشارات دانشگاه تهران 1392←1394

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

دکتری ، دانشگاه ایالتی لوییزیانا ، ارتباطات جمعی

… ←

B.S ، دانشگاه هیوستون ، اقتصاد

… ←

M.S ، دانشگاه هیوستون ، مطالعات ارتباطات جمعی

… ←

کلمات کلیدی