فتحیه فقیه خراسانی

فتحیه فقیه خراسانی،

استادیار
پردیس دانشکده های فنی / دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر
نرم افزار
شماره تماس : 82084340
اتاق : 2-714
Scopus
  • 50 ارجاعات
  • 4 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۰/۰۷/۲۳
Google Scholar
  • 128 ارجاعات
  • 6 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۰/۰۷/۲۳

پروفایل

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

Ph.D ، واترلو ، علوم کامپیوتر

… ←

M.S ، صنعتی شریف ، مهندسی کامپیوتر

1386 ←

کارشناسی ، صنعتی شریف ، مهندسی کامپیوتر

1382 ←

فعالیت های علمی