فتحیه فقیه خراسانی

فتحیه فقیه خراسانی،

استادیار
پردیس دانشکده های فنی / دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر
نرم افزار
شماره تماس : 82084340
اتاق : 2-714
Scopus
  • 23 ارجاعات
  • 3 h-Index
تا تاریخ : ۱۳۹۸/۰۷/۲۳
Google Scholar
  • 64 ارجاعات
  • 4 h-Index
تا تاریخ : ۱۳۹۸/۰۷/۲۳

پروفایل

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

فعالیت های علمی