میترا عزتی

میترا عزتی،

استادیار
  • عضو شورای سیاست گذاری پنجمین کنفرانس آموزش و توسعه سرمایه انسانی
  • عضو هسته پژوهشی
  • معاون اداری و مالی دانشکده
  • عضو شورای روابط بین الملل دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی
دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی
مدیریت‌ وبرنامه‌ریزی‌ آموزشی‌
شماره تماس : 61117538
اتاق : -
Google Scholar
  • 20 ارجاعات
  • 2 h-Index
تا تاریخ : ۱۳۹۹/۰۷/۲۸

پایان نامه ها و رساله ها