میترا عزتی

میترا عزتی،

استادیار
 • عضو شورای سیاست گذاری پنجمین کنفرانس آموزش و توسعه سرمایه انسانی
 • عضو هسته پژوهشی
 • معاون اداری و مالی دانشکده
 • عضو شورای روابط بین الملل دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی
دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی
مدیریت‌ وبرنامه‌ریزی‌ آموزشی‌
شماره تماس : 61117538
اتاق : -
Google Scholar
 • 20 ارجاعات
 • 2 h-Index
تا تاریخ : ۱۳۹۹/۰۶/۲۵

پروفایل

 • عضو شورای روابط بین الملل دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی 1398←…
 • معاون اداری و مالی دانشکده 1397←…
 • عضو کمیته علمی همایش ملی اقتصاد آموزش و پرورش، مدیریت، منابع انسانی و مالی (چالش ها و مسائل و راهکارها) 1397←1397
 • عضو هسته پژوهشی 1397←…
 • عضو هیات رئیسه سومین کنگره ملی روانشناسی ایران 1396←1396
 • عضو شورای سیاست گذاری پنجمین کنفرانس آموزش و توسعه سرمایه انسانی 1396←…
 • عضو کمیته علمی همایش تحلیل مسائل و تامین منابع مالی در آموزش عالی 1396←1396
 • عضو انجمن علمی آموزش و توسعه منابع انسانی ایران 1395←1396
 • عضویت در شورای راهبردی جایزه ملی تعالی آموزش و توسعه، 1392/07/27، 1393/04/11، ایران، تهران 1394←1395
 • عضویت در شورای راهبردی جایزه ملی تعالی آموزش و توسعه 1392←1393

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

دکتری تخصصی ، دانشگاه تهران ، مدیریت آموزشی

1381 ← 1388

کارشناسی ارشد ، دانشگاه تهران ، مدیریت آموزشی

1374 ← 1377

کارشناسی ، شهید بهشتی ، مدیریت و برنامه ریزی آموزشی

1370 ← 1374

فعالیت های علمی