اعضای هیات علمی

جواد ایوانی

جواد ایوانی،(بازنشسته)

استادیار
پردیس دانشکده های فنی / دانشکده مهندسی شیمی
Scopus
  • 5 ارجاعات
  • 2 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۱/۰۲/۹

پروفایل

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

کارشناسی ارشد ، تهران ، شیمی

1354 ← 1358