بهنام بهرک

بهنام بهرک،

استادیار
پردیس دانشکده های فنی / دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر
نرم افزار
شماره تماس : 82084305
Scopus
  • 254 ارجاعات
  • 8 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۰/۰۲/۲۵
Google Scholar
  • 458 ارجاعات
  • 11 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۰/۰۲/۲۵

پروفایل

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

دکتری ، ویرجینیا تک ، مهندسی کامپیوتر

… ← 1392

کارشناسی ارشد ، دانشگاه صنعتی شریف ، مهندسی برق

… ← 1387

فعالیت های علمی