بهنام بهرک

بهنام بهرک

مرتبه علمی : استادیار
دانشکدگان فنی / دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر
نرم افزار
شماره تماس : 82084305
Scopus
  • 402 ارجاعات
  • 12 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۲/۰۶/۱۱
Google Scholar
  • 645 ارجاعات
  • 15 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۲/۰۱/۱۴

پروفایل

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

M.S ، دانشگاه صنعتی شریف ، مهندسی برق

… ← 1387

Ph.D ، ویرجینیا تک ، مهندسی کامپیوتر

… ← 1392

کارشناسی ، دانشگاه صنعتی شریف ، مهندسی برق

… ← 1385

کلمات کلیدی