اعضای هیات علمی

بهادر زارعی

بهادر زارعی،

دانشیار
  • عضو کمیته ناظر بر فعالیت نشریات دانشجویی
دانشکده جغرافیا
جغرافیای سیاسی
Google Scholar
  • 34 ارجاعات
  • 4 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۱/۰۳/۱۴

پروفایل

  • عضو کمیته ناظر بر فعالیت نشریات دانشجویی 1400←1401
  • عضو کمیته سیاست داخلی کمیسیون سیاسی دفاعی و امنیتی مجمع تشخیص مصلحت نظام 1392←1395

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

P.H.D ، دانشگاه تهران ، جغرافیای سیاسی

1378 ← 1384

M.S ، دانشگاه تهران ، جغرافیای سیاسی

1375 ←

کارشناسی ، دانشگاه خوارزمی ، جغرافیای انسانی

1365 ← 1375

کلمات کلیدی