بهادر زارعی

بهادر زارعی،

استادیار
دانشکده جغرافیا
جغرافیای سیاسی
شماره تماس : -
اتاق : -
Google Scholar
  • 27 ارجاعات
  • 3 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۰/۰۱/۲۰

پروفایل

  • عضو کمیته سیاست داخلی کمیسیون سیاسی دفاعی و امنیتی مجمع تشخیص مصلحت نظام 1392←1395

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

دکتری تخصصی ، دانشگاه تهران ، جغرافیای سیاسی

1378 ←

کارشناسی ارشد ، دانشگاه تهران ، جغرافیای سیاسی

1375 ←

کارشناسی ، دانشگاه خوارزمی ، جغرافیای انسانی

1365 ←

فعالیت های علمی