بهزاد ستاری بابوکانی

بهزاد ستاری بابوکانی

مرتبه علمی : استادیار
دانشکدگان کشاورزی و منابع طبیعی / دانشکده ابوریحان (فناوری کشاورزی) / گروه فناوری صنایع غذایی / دانشکدگان کشاورزی و منابع طبیعی / دانشکده ابوریحان (فناوری کشاورزی)
فایل رزومه :   دانلود
Scopus
  • 623 ارجاعات
  • 11 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۲/۰۶/۲۹
Google Scholar
  • 849 ارجاعات
  • 12 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۲/۰۶/۲۹

پروفایل

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی