علی روستایی

علی روستایی،

استادیار
  • ، مسئول روابط عمومی دانشکده علوم مهندسی
پردیس دانشکده های فنی / دانشکده علوم مهندسی
شماره تماس : -
اتاق : -
Scopus
  • 157 ارجاعات
  • 6 h-Index
تا تاریخ : ۱۳۹۸/۱۲/۲۵
Google Scholar
  • 182 ارجاعات
  • 7 h-Index
تا تاریخ : ۱۳۹۸/۱۲/۲۴

پروفایل

  • ، مسئول روابط عمومی دانشکده علوم مهندسی 1397←1399

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

کارشناسی ، صنعتی شریف ، کارشناسی مهندسی مکانیک

1382 ← 1386

فعالیت های علمی