سید امین سید فخاری

سید امین سید فخاری،

استادیار
پردیس علوم / دانشکده ریاضی، آمار و علوم کامپیوتر
Scopus
  • 93 ارجاعات
  • 5 h-Index
تا تاریخ : ۱۳۹۸/۰۱/۲۰

پروفایل

  • عضویت در شورای تحصیلات تکمیلی و پژوهشی دانشکده ریاضی، آمار و علوم کامپیوتر 1396←1397
  • عضویت در شورای آموزشی دانشکده ریاضی، آمار و علوم کامپیوتر 1395←1397

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

فعالیت های علمی