سیدمحمد مقیمی

سیدمحمد مقیمی

، دانش آموخته مقطع کارشناسی
دانشکده مدیریت و حسابداری
  • پست الکترونیکی

پروفایل

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

کارشناسی ، مدیریت دولتی

سال ورود/ فارغ التحصیلی :1369←1373

عنوان پایان نامه :