علیرضا اژدری

علیرضا اژدری

مرتبه علمی : استادیار
دانشکدگان هنر های زیبا / دانشکده طراحی صنعتی
Google Scholar
  • 16 ارجاعات
  • 2 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۲/۱۱/۲۵

پروفایل

  • معاونت آموزشی گروه طراحی صنعتی پردیس هنرهای زیبا 1396←1400

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

Ph.D ، پلی تکنیک میلان ، طراحی صنعتی و ارتباط چندرسانه ای

1383 ← 1387

کارشناسی ارشد ، دانشگاه تهران ، طراحی صنعتی

1378 ← 1387

B.S ، دانشگاه تهران ، طراحی صنعتی

1374 ← 1387

کلمات کلیدی