علی بخش کسائیان

علی بخش کسائیان،

دانشیار
  • داوری ثبت اختراع
دانشکده علوم و فنون نوین
انرژی های نو و محیط زیست
شماره تماس : 86093263
فایل رزومه :   دانلود
Scopus
  • 9827 ارجاعات
  • 57 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۲/۰۱/۲۶
Google Scholar
  • 11806 ارجاعات
  • 64 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۲/۰۲/۲۲

طرح های کاربردی