علی بخش کسائیان

علی بخش کسائیان

مرتبه علمی : استاد
  • داوری ثبت اختراع
دانشکدگان علوم و فناوری های میان رشته ای
انرژی های نو و محیط زیست
شماره تماس : 86093263
فایل رزومه :   دانلود
Scopus
  • 11278 ارجاعات
  • 63 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۲/۰۹/۴
Google Scholar
  • 13398 ارجاعات
  • 67 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۲/۰۹/۴

پروفایل

  • برگزاری اردوی علمی 1398←1398
  • دبیر کمیته ارزیابی کیفیت دانشکده علوم و فنون نوین 1398←1399
  • داوری ثبت اختراع 1395←…

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

Ph.D ، دانشگاه تهران ، مهندسی شیمی

1378 ← 1383

M.S ، دانشگاه تهران ، مهندسی شیمی

1376 ← 1378

کارشناسی ، علم و صنعت ایران ، مهندسی شیمی

1372 ← 1376

کلمات کلیدی