علی اکبر فرهنگی

علی اکبر فرهنگی،(بازنشسته)

استاد
دانشکده مدیریت
مدیریت دولتی
شماره تماس : -
اتاق : -
Scopus
  • 4 ارجاعات
  • 1 h-Index
تا تاریخ : ۱۳۹۹/۰۵/۱۱

پروفایل

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

Ph.D ، اوهایو ، ارتباطات

1358 ← 1362

Ph.D ، اوهایو ، مدیریت

1353 ← 1357

M.Sc ، تهران ، جامعه شناسی

1348 ← 1352

Ph.D ، اوهایو ، ارتباطات

1348 ← 1352

کارشناسی ، مدرسه عالی بازرگانی ، مدیریت بازرگانی

1342 ← 1346

فعالیت های علمی