پرویز شایان

پرویز شایان

مرتبه علمی : استاد
  • نماینده هیات اجرایی جذب اعضای هیات علمی دانشگاه تهران
دانشکده دامپزشکی
گروه انگل شناسی
Scopus
  • 3080 ارجاعات
  • 30 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۲/۰۹/۴
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
اصول بیولوژی مولکولی 7503135 2 03 هرهفته یک شنبه (08:00 - 12:00) 1397/10/25 (09:00 - 11:00) ترم اول 1397
بیولوژی سلولی– مولکولی در انگل ها 7503089 2 03 هرهفته سه شنبه (08:00 - 12:00) 1397/10/25 (09:00 - 11:00) ترم اول 1397
نمایش 21 - 22 از 22 نتیجه
از 2