زینب السادات موسویان حر

زینب السادات موسویان حر،

استادیار
پردیس علوم / دانشکده ریاضی، آمار و علوم کامپیوتر
شماره تماس : -
اتاق : -
Scopus
  • 108 ارجاعات
  • 5 h-Index
تا تاریخ : ۱۳۹۸/۱۰/۲۵
Google Scholar
  • 204 ارجاعات
  • 6 h-Index
تا تاریخ : ۱۳۹۸/۱۰/۲۵

پروفایل

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

Ph.D ، دانشگاه تهران ، بیوانفورماتیک

1391 ← 1395

کارشناسی ، بوعلی سینا ، مهندسی کامپیوتر - نرم افزار

1382 ← 1387

فعالیت های علمی