سید پیمان شریعت پناهی

سید پیمان شریعت پناهی،

استادیار
موسسه بیوشیمی بیوفیزیک
شماره تماس : 02144334326
Scopus
  • 181 ارجاعات
  • 8 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۱/۱۲/۱۰
Google Scholar
  • 273 ارجاعات
  • 10 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۱/۱۲/۸

پروفایل

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

B.S ، صنعتی شریف ، فیزیک

… ←

Ph.D ، صنعتی شریف ، فیزیک

1385 ← 1390

کارشناسی ، صنعتی شریف ، دو رشته ای مهندسی برق(مخابرات) + فیزیک

1380 ← 1385