سید محمد منصور

سید محمد منصور،

دانشیار
دانشکده ادبیات و علوم انسانی
شماره تماس : 02161112504
Google Scholar
  • 1367 ارجاعات
  • 20 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۰/۰۸/۱۶

پروفایل

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

Ph.D ، تهران ، زبان وادبیات فارسی

1381 ← 1384

M.S ، دانشگاه علامه طباطبائی ، زبان وادبیات فارسی

1377 ← 1380

کارشناسی ، تهران ، زبان وادبیات فارسی

1372 ← 1376

فعالیت های علمی