بنفشه حبیبیان دهکردی

بنفشه حبیبیان دهکردی

مرتبه علمی : استادیار
 • همکاری در برگزاری آزمون دوره دکتری
 • همکاری در تهیه سرفصل دروس و برنامه درسی دوره دکتری ژئوفیزیک
 • حکم انتصاب به عنوان عضو کارگروه علمی-اجرایی مرکز مطالعات پیش نشانگرهای زلزله
 • همکاری در برگزاری آزمون جامع
 • همکاری در برگزاری آزمون جامع
 • همکاری در برگزاری امتحان جامع
 • حکم انتصاب به عنوان عضو کارگروه علمی-اجرایی مرکز مطالعات پیش نشانگرهای زلزله
موسسه ژئو فیزیک
گروه فیزیک‌ زمین‌
Scopus
 • 35 ارجاعات
 • 3 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۲/۰۹/۴
Google Scholar
 • 48 ارجاعات
 • 3 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۲/۰۱/۱۴

فعالیت های علمی

  نمودار فعالیت های علمی بر حسب سال