امیر قادرمرزی

امیر قادرمرزی،

استادیار
  • ، برگزاری سمینارهای دانشکده
پردیس علوم / دانشکده ریاضی، آمار و علوم کامپیوتر
شماره تماس : -
اتاق : -
Google Scholar
  • 10 ارجاعات
  • 2 h-Index
تا تاریخ : ۱۳۹۸/۱۰/۲۵

پروفایل

  • ، برگزاری سمینارهای دانشکده 1395←…

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

فعالیت های علمی