دانشجویان دکتری

« Back

Digital Image Processing

Name Digital Image Processing
Lesson Code 8101124
Unit Count 3
Need Lessons
Prerequisite Lessons

مشخصات درس

نام درس

پردازش سیگنالهای تصویری

شماره درس (واحد)

8101124 (3واحد)

نیمسال

دوم سال تحصیلی 93-92

زمان ارائه

یکشنبه ها و سه شنبه ها ساعت 7:30 تا 9:00

مکان

کلاس 202 ساختمان شماره 2 دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر

 

 

2)  مدرس

نام و نام خانوادگی

حمید سلطانیان زاده

دفتر

اتاق 509 ساختمان 2 دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر

شماره تماس

4909

پست الکترونیکی

hszadeh@ut.ac.ir

ساعات رفع اشکال

یکشنبه ها و سه شنبه ها ساعت 14:00 تا 15:30

 

 

3)  محتوای درس

شرح درس

این درس پس از معرفی انواع تصاویر رقمی که امروزه در کاربردهای گوناگون ایجاد و استفاده می شوند، به معرفی سیستم بینایی انسان، ضرورت پردازش تصویر، و اهداف و انواع پردازش هایی که بر روی تصاویر رقمی قابل اعمال است می پردازد. در طی این درس دانشجویان ابتدا با مفاهیم پایه و سپس با جزییات تئوری و عملی آلگوریتم های پردازش تصاویر رقمی آشنا می شوند و مثال های گوناگونی را می بینند و تجربه می کنند. اهداف آلگوریتمهایی که در این درس مطرح می شوند شامل بهبود کیفیت تصویر، کاهش آثار مربوط به نویز و غیر ایده آل بودن سیستمهای تولید و انتقال تصویر، فشرده سازی تصویر، انطباق تصویر، استخراج و بهبود لبه های موجود در تصویر، بخش بندی نواحی خاص در تصویر، استخراج اشیاء موجود در تصویر، و نهایتا کمی سازی اطلاعات موجود در تصویر و دسته بندی آنها می باشند. در این راستا از پردازشهای حوزه فرکانس و مکان-فرکانس (تبدیلهای فوریه، کسینوسی، و موجک) علاوه بر پردازشهای مکانی و عملگرهای مورفولوژی استفاده می شود. همچنین مباحث مطرح شده در درس به پردازش تصاویر رنگی و چند طیفی و شناسایی اللگوهای تصویری گسترش داده می شوند.

اهداف درس

دانشجویانی که این درس را با موفقیت پشت سر بگذارند قادر خواهند بود:

1-     انواع تصاویر رقمی را بشناسند و با آنها کار کنند.

2-    برای یک کاربرد مشخص آلگوریتمهای پردازشی مناسب را انتخاب کنند.

3-    آلگوریتمهای موجود را برای کاربردهای مختلف تنظیم و بر روی تصاویر رقمی مورد نظرشان اعمال کنند.

4-    نتایج حاصل از آلگوریتمهای پردازشی را تعبیر و تفسیر نمایند.

5-    آلگوریتمهای جدید خاص منظوره طراحی و پیاده سازی کنند.

6-     از دانش و آلگوریتمهای پردازش تصویر در کاربردهای گوناگون بهره ببرند.

7-    اشکالات سیستمهای تصویری را بفهمند و برای حل آنها راهکار ارائه نمایند.

8-    راهکارهای مناسب برای بهبود خروجی سیستمهای تصویری را پیشنهاد نمایند.

مرجع اصلی

[1]   R. C. Gonzalez and R. E. Woods, Digital image processing, 3rd edition, c2008, Prentice Hall, ISBN: 9780131687288.

Textbook website: http://www.imageprocessingplace.com/

 

 

 

4)  تکالیف و امتحانات

تکالیف دستی و کامپیوتری

10 تکلیف

امتحان اول

اواسط اسفند (با توافق دانشجویان درس تاریخ و زمان مشخص می شود.)

امتحان دوم

اواسط اردیبهشت (با توافق دانشجویان درس تاریخ و زمان مشخص می شود.)

امتحان سوم (پایان ترم)

طبق برنامه دانشکده)

 

 

5)  ارزیابی

نمره دهی

15%

تکالیف

25%

امتحان اول

25%

20%

15%

امتحان دوم

امتحان سوم (پایان ترم)

پروژه پایانی

 

سایر ملاحظات

پروژه درس با هماهنگی استاد درس تا اواسط اردیبهشت تعیین شده و گزارش آن در

آخرین روز کلاس تحویل و ارائه می گردد.