نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

اطلاعات تماس

اطلاعات تماس


  • نشانی: تهران، میدان انقلاب، خیابان ۱۶ آذر، سازمان مرکزی دانشگاه تهران

  • تلفن: ۶۱۱۱۱-۰۲۱ مرکز تلفن دانشگاه

  • نمابر: ۶۶۴۰۵۰۴۷-۰۲۱

  • کد پستی: ۱۴۱۷۴

  • صندوق پستی: ۶۶۱۹-۱۴۱۵۵