مریم پازکی

مریم پازکی،

استادیار
دانشکده محیط زیست
شماره تماس : -
اتاق : -
  • پست الکترونیکی
  • 115 ارجاعات
  • 7 h-Index

پروفایل

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

فعالیت های علمی