سیدمحمدعلی موسویان

سیدمحمدعلی موسویان،

استاد
دانشکده مهندسی شیمی
شماره تماس : -
اتاق : -
  • پست الکترونیکی
  • 11 ارجاعات
  • 1 h-Index

پروفایل

  • دانشکده فنی ، عضو کرسی آموزشی یونسکو 1392←1393
  • دانشکده فنی ، عضو کمیته پژوهشی و تحصیلات تکمیلی دانشکده مهندسی شیمی 1388←1393
  • دانشکده فنی ، عضو کمیته آموزشی دانشکده مهندسی شیمی 1388←1393
  • دانشکده فنی ، استاد مشاور ایثارگران دانشکده مهندسی شیمی 1383←1393

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

دکتری ، منچستر ، مهندسی شیمی

1366 ← 1370

فعالیت های علمی