بهرام ملک محمدی

بهرام ملک محمدی،

دانشیار
دانشکده محیط زیست
شماره تماس : -
اتاق : -
  • پست الکترونیکی
  • 200 ارجاعات
  • 8 h-Index

پروفایل

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

فعالیت های علمی