محمد حسن احمدی

محمد حسن احمدی،

استادیار
  • تحول و تصمیم سازی در حوزه پژوهش ، عضو کارگروه ارتقای پژوهش و پایان نامه های اتاق فکر استادان پردیس فارابی
  • پردیس فارابی دانشگاه تهران ، عضو کارگروه ارتقای کیفیت آموزشی
دانشکده الهیات
شماره تماس : 02536166474
اتاق : -

شبکه همکاری

پروفایل ها
غیر هیئت علمی
نمایش تعداد مشارکت بر روی خط

برای نمایش جزئیات همکاری بر روی خطوط دیاگرام کلیک نمایید.

برای نمایش اطلاعات مربوط به محتوا بر روی آیکون ها کلیک نمایید.